Zdjęcia Jarka

Zdjęcie nr 1

Foto
Opis
W tym miejscu na widok tej fontanny założyli¶my filmy w aparatach. Figurka na niej to pasterka, która pasie swoje g±ski. Woda za¶ spływa specjaln± rynienk±. W tle ładny ko¶ciółek. Chcieli¶my się napić wody z tej fontanny, zobaczyła to przez okno pewna pani i natychmiast wybiegła, żeby powiedzieć (czytaj: pokazać na migi, bo nie szprechamy po niemiecku), że w tej fontannie jest zamknięty obieg wody, więc nie jest ona zbyt czysta. Pokazała nam kran na swoim podwórku z którego mogli¶my się napić. Było to w miasteczku we wschodnich Niemczech gdzie stacjonowało 75 000 radzieckich żołnierzy, a wcze¶niej hitlerowskich (Hitler miał w nim swoj± kwaterę).

Kolejne zdjęcie